[ PSD Ảnh Bìa ] Anh Thì Không - FAP TV

Hôm nay,  tình cờ nghe được bài hát mới "Anh Thì Không" của FAP TV trong bộ phim "Yêu Ư Để Sau" đây là bài hát thứ 2 hay 3 của FAP TV của 3 series phim của FAP TV :v bài nào cũng khá là hay :v Thế nên hôm nay ở nhà rảnh nên tiện thể cover luôn cho nó máu :v